Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công

Tìm thấy 151 thủ tục hành chính
2. Xử lý đơn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
3. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
4. Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
5. Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch trong nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài (do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Notification


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018